آموزش

ده علت برای رفتن به سمت کشاورزی ارگانیک

محصولات ارگانیک استانداردهای بیشتری دارند‏‎:‎
گواهی نامه های محصولات ارگانیک ، بعنوان بیمه هایی است که در تولید این محصولات از مواد شیمیایی و سمی استفاده نشده است‏‎.‎
طعم غذاهای ارگانیک بهتر است‏‎:‎
گیاهان تولید شده به روش ارگانیک سالم تر بوده و بعنوان غذاهای خوشمزه تر برای تغذیه انسان و حیوانات میتواند بکار رود‏‎.‎
محصولات ارگانیک خطر بیماریها را کم می کند‏‎:‎
خیلی از مراکز حفاظت محیط زیست دریافته اند که مواد شیمیایی موجود در آفت کش ها دارای اثرات سرطان زایی و بیماری زایی ‏دارند. کشاورزی ارگانیک یکی از راههای کاهش مصرف سموم شیمیایی و کم کردن این مواد به منابع آب ، زمین و هوا است‏‎.‎
کشاورزی ارگانیک به منابع آبی احترام می گذارد‏‎:‎
برای حذف مواد شیمیایی آلوده کننده و دفع نیتروژن در آب باید به منابع آبی و خاکی احترام گذاشت و آنها را درست مصرف کرد.در ‏کشاورزی ارگانیک این موارد به درستی رعایت می شود‏‎.‎
کشاورزی ارگانیک باعث ایجاد خاک سالم می گردد‏‎:‎
خاک یکی از منابع اصلی زنجیره غذایی است و یکی از اصول کشاورزی ارگانیک ایجاد خاک سالم است‏‎.‎
کشاورزی ارگانیک الگو برداری از طبیعت است‏‎:‎
کشاورزی ارگانیک برای اکوسیستم متعادل ارزش قایل است . طبیعت زنده نیز شامل تناوب کشت درمحصولات علوفه ای و استفاده از ‏گیاهان پوششی و بقیه مناطق طبیعی است‏‎.‎
کشاورزان ارگانیک هدایت کننده تحقیقات تازه هستند‏‎:‎
تولید کنندگان ارگانیک بعنوان پیشرو در تحقیق عدم استفاده از آفت کش ها و اثرات مضر بر محیط زیست هستند‏‎.‎
تولیدکنندگان ارگانیک در جهت تنوع زیستی تلاش می کنند‏‎:‎
از دست دادن تعداد زیادی از گونه ها ( تنوع زیستی) یکی از نگرانی های دانشمندان محیط زیست است . به همین دلیل خیلی از ‏کشاورزان ارگانیک در صدد هستند تا گونه های معمولی و بومی را حفظ کنند‎.‎
کشاورزی ارگانیک به حفظ سلامت جوامع روستایی کمک می کند‏‎:‎
کشاورزی ارگانیک به دلیل سطوح کم آن برای جوامع روستایی مفید است و به افزایش درآمد آنها منجر می گردد‏‎.‎
تنوع غذاهای ارگانیک
بهر حال بعضی از غذاهای ارگانیک بعنوان جایگزین قابل استفاده است و محصولات کشاورزی غیر غذایی ( صنعتی ) نیز در حال ‏تبدیل شدن به تولید ارگانیک هستند مانند تولید پنبه ارگانیک و در نهایت تولید لباسهای ارگانیک‎

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید