آموزش

رانندگی اصولی با تراکتور چگونه است ؟

تراکتور نیز مانند سایر وسایل نقلیه و ماشین های صنعتی ساخته شده است تا انسان ها بتوانند از آن ها استفاده کنند. تراکتور را می توان یکی از ارکان اصلی کشاورزی دانست و امروزه استفاده های بسیار زیادی در این صنعت مهم دارد. ولی استفاده از این ماشین کشاورزی دارای قوانین خاصی می باشد که باید با آن ها آشنا باشیم. پس با ما همراه باشید

رانندگی یک مهارت است و رانندهٔ ماهر تراکتور کسی است که بتواند با آشنایی کامل به قسمت های ظاهری تراکتور و وسایل راه اندازی آن را هدایت و کنترل نماید. همچنین راننده باید بتواند برخی از سرویس های ساده تراکتور را انجام دهد.

بعد از آنکه با قسمت های ظاهری تراکتور و وسایل کنترل و هدایت آن آشنا شدید می توانید مهارت لازم را در رانندگی انواع تراکتور کسب نمایید و با توجه به علائم و مقررات راهنمایی و رانندگی 1 و رعایت اصول رانندگی، با راهنمایی هنرآموز تراکتور را برانید.

برای یادگرفتن قوانین راهنمایی و رانندگی می توانید از کتابچ ههای قوانین راهنمایی و رانندگی و یا کتاب رانندگی تراکتور و تیلر

استفاده کنید.

سالم ماندن تراکتور شما، برای انجام عملیات گوناگون آموزشی و تولیدی، وابسته به اجرای درست و منظم دستورات رانندگی تراکتور و رعایت نکات فنی می باشد.

چگونه به درستی تراکتور خود را روشن کنیم؟

رعایت اصول ایمنی در رانندگی با تراکتور یک امر ضروری و حیاتی است. عدم توجه راننده به مسائل ایمنی شاید منجر به مرگ او، سایر افراد و از بین رفتن تراکتور شود. بنابراین لازم است رانندگان عزیز برای رعایت دقیق اصول ایمنی تلاش کنند.

حوادثی که ممکن است در کار با تراکتور برای شما به وجود بیاید بسیار زیاد است به همین دلیل بهتر است مه این اصول را بیشتر رعایت کنید.

اصول ایمنی در رابطه با روشن کردن تراکتور

1_ توانایی جسمی برای رانندگی را داشته باشد

2_ از لباس و کفش مناسب استفاده نماید

3_ بتواند قوانین راهنمایی و رانندگی را به خوبی اجرا کند

4_ با تراکتوری که آشنایی کامل به تجهیزات آن ندارید رانندگی نکند

5_ صندلی تراکتور را متناسب با جثهٔ خود تنظیم کند

6_ پیش از روشن کردن تراکتور دنده را خلاص نماید

7_ بازدیدهای پیش از روشن شدن را انجام دهد

نکته مهم

موتور تراکتور را نباید در جایگاه سربسته روشن کنید در صورت ناگزیر بودن از انجام این کار پنجره ها یا در جایگاه را باز کنید

بازدید های پیش از روشن کردن:

وضعیت ظاهری تراکتور و لاستیک ها و میزان باد چرخ ها را کنترل کنید.

روغن موتور و آب رادیاتور را بررس یکنید.

محل اتصال لوله های روغن، آب و سوخت را بازدید کنید و اگر در آن نشتی یا خرابی دیده می شود، برای رفع عیب آن اقدام نمایید.

از وجود سوخت در مخزن مطمئن شوید و شیر زیر مخزن را باز کنید.

شروع رانندگی با تراکتور

چنانچه در پیالهٔ رسوب سوخت، آب یا رسوباتی جمع شده است آن را خالی کنید.

باتری و اتصالات سیستم برقی را بررسی کنید.

روشن کردن موتور تراکتور: پس از نشستن درست روی صندلی، نخست اهرم ترمزدستی را اگر در حالت ترمز نیست، بکشید.

اهرمهای دنده و محور انتقال نیرو و سیستم هیدرولیک را خلاص کنید.

خاموش کن را از وضعیت خاموش خارج کنید )درتراکتو رهایی که خاموش کن دارند(.

اهرم گاز دستی را در وضعیت وسط قراردهید.

سوئیچ تراکتور را در وضعیت روشن قرار دهید و روشن شدن لام پهای هشداردهنده را کنترل کنید.

دکمه راه انداز را فشار دهید تا موتور روشن شود )در تراکتور هایی که به جای دکمه راه انداز یا سوئیچ روشن میشود، سوئیچ را در وضعیت راه اندازی قرار داده، موتور را روشن نمایید(.

در صوردت روشن نشدن موتور 3 تا 4 بار استارت زدن را به مدت 10 تا 15 ثانیه، هر بار به فاصله زمانی 2 دقیقه تکرار کنید. اگر موتور روشن نشد یک ربع صبر کنید و دوباره استارت بزنید. چنانچه باز هم روشن نشد از تعمیرکار یا تکنسین برای بازدید و رفع عیب آن کمک بگیرید.

نکته مهم

تراکتورهایی که شمع گرمکن دارند، معمولاً به جای دکمهٔ راه انداز، دارای سوئیچ وضعیتی هستند. در هوای سرد اگر سوئیچ این تراکتورها را پیش از قرار دادن در وضعیت راه اندازی، 15 تا 20 ثانیه در وضعیت شمع گرمکن قرار دهید، موتور زودتر روشن خواهد شد. پس از روشن شدن موتور، دکمه استارت را رها کنید.

چگونگی حرکت و توقف تراکتور

اصول ایمنی در رانندگی با تراکتور چیست؟

به هیچ عنوان در رانندگی عجله نکنید.

درصورت وجود نقص از رانندگی کردن پرهیز کنید.

پیش از حرکت با تراکتور ترمزها را آزمایش نمایید و از سالم بودن آنها مطمئن شوید.

از سوار کردن افراد دیگر بر روی گلگیرهای تراکتور خودداری کنید.

به جز مواقع ضروری، جفت کن پدا لهای ترمز تراکتور را آزاد نکنید.

پیش از عبور از مسیر دشوار و موانع، مطمئن شوید که عبور امکان پذیر است.

قبل از حرکت مطمئن شوید که ترمز دستی آزاد است.

اگر تراکتور دارای اتاقک یا محافظ است در هنگام رانندگی کمربند ایمنی را ببندید.

در هنگام رانندگی با تراکتور در شیب های تند و کارهای سنگین، از دنده سنگین استفاد ه کنید.

از قابلیت های تراکتور برای موقعیت های مناسب استفاده کنید.

در حال حرکت تراکتور، سوار یا پیاده نشوید.

در هنگام دور زدن، شعاع گردش را در نظر گرفته، به آرامی دور بزنید.

در شب و در هوای مه آلود بدون چراغ رانندگی نکنید.

در سرعت های زیاد به طور ناگهانی و سریع فرمان را نچرخانید زیرا این عمل موجب واژگون شدن تراکتور می شود.

از دور زدن در زمین های ناهموار خودداری کنید.

اصول ایمنی متوقف کردن تراکتور و خاموش کردن آن:

اصول ایمنی که در هنگام توقف تراکتور و خاموش نمودن آن باید رعایت کرد عبارت اند از:

1_ پیش از توقف کامل، از سرعت خود بکاهید.

2_ تراکتور را در محل مناسب متوقف کنید.

3_ پس از توقف تراکتور ترمزدستی را بکشید.

4_ پس از سرد شدن موتور، آن را خاموش کنید.

5_ تراکتور را در دندهٔ سنگین بگذارید.

نکته بسیار مهم: تراکتور را در شیب های تند پارک نکنید. در صورتی که مجبور به این کار شدید علاوه بر مراحل فوق، در برابر چرخ های عقب مانعی قرار دهید و جهت چرخهای جلو را رو به سمتی قرار دهید که تراکتور با حرکت خود به خود، به سمت کناره جاده هدایت شود.

نحوه نگهداشتن تراکتور

1_ محل توقف را پیش از توقف تعیین نمایید.

2_ چراغ راهنما را روشن کنید.

3_ با کم کردن دور موتور با پدال گاز، پدال کلاچ را فشار داده، اهرم دنده را خلاص کنید و پدال کلاچ را رها نمایید.

4_ با فشار دادن آرام پدال ترمز، سرعت تراکتور را کاهش داده، آن را متوقف سازید.

5_ ترمزدستی را بکشید و پدال ترمز را رهاکنید.

6_ پس از توقف کامل تراکتور و خنک شدن موتور، م یتوانید موتور را خاموش کنید.

7_ سوخت موتور را با اهرم گازدستی کم کنید )بعضی از تراکتورها با این روش خاموش میشوند(.

*در تراکتو رهایی که اهرم خاموش کن دارند، گیره خاموش کن را بکشید تا موتور خاموش شود.

8_ پس از خاموش شدن موتور،سوئیچ را بیرون آورید.

کاربرد جفت کن پدال های ترمز چیست؟

بیشتر تراکتورها دو پدال ترمز دارند. استفاده جداگانه از پدال ترمز هر طرف سبب انحراف تراکتور به همان سمت می شود که این کار بیشتر برای دورزدن در شعاع کم انجام می شود. در هنگام حرکت در جاده باید دو پدال ترمز به هم قفل باشند تا دو چرخ هم زمان ترمز کنند.

اصول ایمنی که در هنگام گردش در شعاع کم باید رعایت شود:

1_ با احتیاط رانندگی کنید.

2_ فرمان را در همان جهتی بچرخانید که پدال ترمز آن سمت را می فشارید.

3_ هنگامی که ماشین های دنباله بند مانند گاو آهن )که داخل خاک کار می کنند( را به تراکتور بسته اید پیش از دور زدن، نخست آنها را از خاک بیرون آورید.

4_ برای دور زدن هنگامی که ادوات به تراکتور بسته شده است، شعاع گردش را در نظر گرفته دقت کنید تا به مانعی برخورد نکنید.

گردش در شعاع کم: گاهی، در کار با تراکتور لازم است تراکتور در شعاع کم دور بزند. این کار به کمک فرمان و استفاده هم زمان از پدالهای مستقل ترمز امکان پذیر است.

روش کار برای گردش در شعاع کمچگونه است؟

1_ نخست تراکتور را متوقف کنید.

2_ جفت کن پدا لهای ترمز را باز نمایید.

3_ پدال ترمز سمت گردش را فشار دهید و فرمان را به همان سمت بچرخانید.

4_ کلاچ را گرفته، دنده را درگیر کنید.

5_ برای گاز دادن از گاز دستی استفاده کنید.

6_کلاچ را به آرام ی رها کنید تا تراکتور حرکت کند.

7_ پس از پایان کار، پدا لهای ترمز را به هم ببندید.

این بود خلاصه ای از روشن کردن، حرکت و توقف در تراکتور ها، به طور کلی با رعایت این نکات تا حد امکان از خطرات جلوگیری خواهید کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *