آموزش

۶ نکته مهم که باعث آثار زیان بار علف کش ها بر گیاهان زراعی میشود

زمان استفاده از علفکشها به منظور دریافت بهترین نتیجه ممکن و کاهش هرگونه خسارت به گیاهان زراعی رعایت یک سری نکات که در این مقاله برایتان گردآوری کرده ایم ضروری است .

۱. روش سمپاشی
روشهای سمپاشی اهمیت زیادی در ایجاد خسارات در گیاهان زراعی دارد، زیرا در حین سمپاشی ممکن است مقداری سم به اطراف انتشار یابد. در این صورت اگر اطراف مزرعه محصولاتی باشند که به گیاه‌کش حساسیت داشته باشند خسارات شدیدی را موجب می‌گردند. هوای گرم ممکن است سبب تبخیر قطرات سم شده و در نتیجه جابجایی و انتقال آن را به دوردست فراهم سازد و خساراتی را بوجود آورد. در هنگام سمپاشی در مجاورت گیاهان حساس باید سعی کرد نازل سمپاشی را حتی‌الامکان دور از آنها نگه داشت و در جهت باد سمپاشی نشود. زیرا باد به آسانی قطرات سم را به محصولات حساس رسانده و موجب خساراتی می‌شود.

۲. استفاده بیش از حد مجاز
یکی از علل عمده خسارات گیاه‌کشها مصرف بیش از حد مجاز آن می‌باشد که ممکن است توسط اشتباه در محاسبه و بطور سهوا صورت گیرد. بعلاوه هنگام دور زدن سمپاش در مواقع سمپاشی قسمتی از مزرعه دوبار تحت سمپاشی قرار می‌گیرد که معمولا خسارت به صورت نوارهای باریکی در مزرعه دیده می‌شود.

۳. آلودگی وسایل
دستگاههای سمپاشی در مزرعه در موارد مختلف مانند تغذیه ، حشره‌کشها ، قارچ‌کشها مورد استفاده قرار می‌گیرند و باید سعی شود دستگاه مزبور را قبل از هر مصرف دقیقا تمیز کرد. زیرا محصولات زراعی مخصوصا محصولات باغی نظیر کاهو ، گوجه‌فرنگی و خیار نسبت به گیاه‌کشها حساسیت شدیدی نشان می‌دهند. آلودگی وسایل به گیاه‌کشها خساراتی را به این محصولات وارد می‌سازد.

 

۴. جذب و شستشوی گیاه‌کش در خاک
اطلاع از چگونگی سیستم ریشه‌های گیاهان زراعی در رشد آنها در بکار بردن گیاه‌کشهایی که در خاک مصرف می‌شوند اهمیت زیادی دارند. از ریشه گیاهان اصلی پایین‌تر از حدی که غلظت کشنده گیاه‌کش در خاک وجود دارد باشد به گیاه اصلی خسارت وارد نمی‌شود. زیرا در منطقه‌ای که ریشه گیاه اصلی قرار می‌گیرد غلظت سم به علت حرکت گیاه‌کش خیلی کم است و یا اصلا وجود ندارد. فقط گیاهان هرز که ریشه سطحی دارند از بین می‌روند. نوع گیاه‌کش ، میزان و غلظت آن در خاک ، بستگی کامل به بافت خاک دارد، بعضی از گیاه‌کشها نظیر سیمازین و لناسیل در خاکهای سبک و شنی با دوز کمتری و در خاکهای سنگین با دوز بیشتری باید بکار برده شود.

۵. زمان مصرف گیاه‌کش در ارتباط با مرحله رشد محصول
بسیاری از گیاه‌کشهای انتخابی را فقط در مرحله خاصی از رشد گیاهان زراعی می‌توان مصرف کرد. در غیر این صورت به محصول خسارت وارد می‌شود، مثلا گیاه‌کشهای اورمونی برای کنترل گیاهان هرز غلات زمستانی قبل از ظهور اولین گره یا بند در روی ساقه مصرف شود. سمپاشی زود می‌تواند سبب تغییر شکل گوشوارکها و سمپاشی خیلی دیر باعث چروکیدگی دانه و عدم رشد قسمتی از گوشوارکها می‌شود. بسیاری از محصولات در مرحله اولیه زندگی قبل از آنکه پا بگیرند در اثر بکار بردن گیاه‌کشها ، بعد از کشت صدمه می‌بینند.

۶. اثر خاک و شرایط آب و هوایی بر روی خسارت
اختصاصات خاک عامل مهمی است که غالبا در روی خسارت حاصل از گیاه‌کش اثر می‌گذارد ، اگر خاکی که بذر در آن کاشته می‌شود به غلظت زیاد گیاه‌کش آغشته باشد مقدار زیادی از گیاه‌کش توسط گیاهک حاصل از بذر جذب و موجب خساراتی بر روی گیاه شده و گاهی مرگ آن را باعث می‌شود. شبیه این خسارت هنگامی که رطوبت خاک زیاد است و رشد به کندی صورت می‌گیرد نیز اتفاق می‌افتد، زیرا چنین شرایطی مسلما برای رشد گیاه مناسب نیست و ممکن است منجر به مرگ گیاه شود.
بذور ریز محصولات زراعی مثل پیاز احتمالا در چنین شرایطی ممکن است بدون بکار بردن گیاه‌کش رشد نکند. بنابراین چنانچه گیاه‌کش بکار رفته باشد مشکل عدم رشد مناسب را به گیاه‌کش نسبت داد یا مربوط به بستر بذر دانست که خوب آماده نشده است. در شرایط آب و هوایی مناسب ، به علت رشد خوب و قوی بودن ریشه ممکن است از خسارت گیاه‌کش جلوگیری بعمل آید برعکس آب و هوایی نامناسب موجب ضعیف بودن محصول و حساسیت گیاه در مقابل گیاه‌کش می‌شود، اگر بعد از مصرف گیاه‌کش به صورت قبل از کشت یا گیاه‌کش که باید به خاک بدهیم استثنائا هوا گرم شود. رشد سریع شده و جذب گیاه‌کش به مقدار زیاد صورت می‌گیرد و در نتیجه خسارت زیاد به محصول وارد می‌شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید