آموزش

بیماری های قارچی رایج در گلخانه خیار

در اثر بیماری قارچی برگها بلایت شده یعنی سوختگی در آنها بوجود آمده که این پدیده ‏بیماری قارچی نامیده می شود ‏که عامل آن ورتیسیلیوم است .‏


این بیماری بسیار شایع است مانند بیماری ورتیسیلیوم و سفیدکی که روی خیار دیده می شود و در اثر بیماری قارچی برگها بلایت شده یعنی سوختگی در آنها بوجود آمده که این پدیده ‏بیماری قارچی نامیده می شود ‏که عامل آن ورتیسیلیوم است .‏
‏‏ بیماری دیگری که در اثر وجود کنه قرمز اروپایی به نام ‏Spider Red میباشد که روی برگها دیده می شود و ‏همچنین اگر زیر برگها را ‏نگاه کنید به علت وجود کنه حالت تار عنکبوتی احساس شده و باعث زرد شدن برگها ‏می شود . ‏

بیماری های ویروسی :‏

ویروسها از طریق حشرات انتقال پیدا میکنند .‏

بیماری های نماتدی :‏

این بیماری ها عموماً در خاک دیده می شود .‏

بیماریهای دیگر ‏

یکی دیگر از مشکلات گلخانه ها بیماریهای فوزاریومی یا سفیدک است و همچنین پوسیدگی ساقه ها و موارد دیگر ‏‏.‏

علفهای هرز ‏

در گلخانه خیار علفهای هرز به صورت دائمی روی هر محصولی تاثیر گذار است با توجه به گونه های مختلف ‏علفهای هرز که در ‏دنیا شناخته شده اند حدود ۲۵۰ نوع آن به کل مزارع حمله میکند و از این ۲۵۰ نوع فقط ۰.۱ ‏آن ممکن است در مزارع بصورت غالب ‏دیده شود .‏

گل جالیز:‏

در مزارع یا گلخانه خیار درختی یکی از معضلاتی که بیشتر با آن روبه رو می شوند وجود گل جالیز است ‏‏.‏
همانطور که در شکل زیر میبینید این گیاه دارای گل یا فاقد گل می باشد .‏
‎ ‎‏گل جالیز یک گیاه انگلی و کاملا وابسته به خود گیاه است و نیز ریشه آن روی ریشه گیاه استوار میشود .‏
از مواد غذایی که گیاه جذب میکند مصرف کرده و تغذیه می نماید .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید