آموزش

مروری بر طرز کار دستگاه لند لولر ، یکی از ادوات تسطیح زمین

خاک صاف کن پشت تراکتوری

مروری بر طرز کار لند لولر ، یکی از اداوات تسطیح زمین
موارد کاربرد:
– تسطیح اراضی و آماده نمودن زمین برای عملیات کاشت و آبیاری
– ترمیم ناهمواریهای ناشی از وجود جوی و پشته در زمینهای آبی
مشخصات ویژه:
– تغییر زاویه تیغه در دو جهت عمودی و افقی به سهولت قابل انجام است.
– در لولرهای مجهز به جک هیدرولیک تنظیم ارتفاع تیغه به آسانی توسط راننده تراکتور انجام می شود.
– چرخ گردان در قسمت جلوی لولرهای سنگین با فاصله زیاد از تیغه علاوه بر تسهیل در حمل دستگاه از تاثیرات حرکات تراکتور در سطوح ناهموار به تیغه لولر و به تبع آن موج دار شدن زمین جلوگیری می کنما
مشخصات ویژه:
– چرخ گردان در قسمت جلوی لولرهای سنگین با فاصله زیاد از تیغه علاوه بر تسهیل در حمل دستگاه از تاثیرات حرکات تراکتور در سطوح ناهموار به تیغه لولر و به تبع آن موج دار شدن زمین جلوگیری می کند.
– در لولرهای مجهز به جک هیدرولیک تنظیم ارتفاع تیغه به آسانی توسط راننده تراکتور انجام می شود.
– تغییر زاویه تیغه در دو جهت عمودی و افقی به سهولت قابل انجام است.
موارد کاربرد:
– ترمیم ناهمواریهای ناشی از وجود جوی و پشته در زمینهای آبی
– تسطیح اراضی و آماده نمودن زمین برای عملیات کاشت و آبیاری

دستگاه لولر ماشین سازی دقایق

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.