آموزش

مرور اجمالی بر خصوصیات و کارایی دستگاه سنگ جمع کن

با توجه به اینکه جمعیت جهانی روز به روز در حال افزایش است، نیاز به تأمین غذا به مسئله ای بحرانی در بین جوامع تبدیل شده است. بخش کشاورزی، عهده دار تأمین غذا و الیاف جمعیت جهان است، بنابراین ماشینی شدن این بخش که از آن به “مکانیزاسیون کشاورزی” تعبیر می شود گامی است مؤثر در جهت بهبود کشاورزی و رفع بحران.
افزایش محصول به سه روش ممکن است که این سه روش بدین قرار اند:
۱-بکار گیری ارقام پر محصول
۲-افزایش کاشت تعداد بوته در واحد سطح (یا افزایش تراکم)
۳-افزایش سطح زیر کشت
از بین این روش ها اولی و دوم ممکن نیست مگر با پیشرفت در ساخت و توسعه ماشینهای جدید در عرصۀ کشاورزی.
از جمله شرایط نامساعدی که در این زمین ها وجود دارد وجود قلوه سنگ و و خرده سنگ در خاک آنها می باشد. که شاید بتوان با رفع این خرده سنگ ها از سطح زمین، گام مفیدی در جهت بهبود حاصلخیزی آن ها برداشت.
در بسیاری از این مناطق جمع آوری خرده سنگه بطور دستی و بوسیلۀ کارگر انجام می گیرد که این روش جمع آوری، کاریست بس مشکل، پر هزینه و مدت زمانی بسیار طولانی را می طلبد.
ماشین سنگ جمع کن
این ماشین که بصورت کششی ساخته می شود دارای مدخلی است که پهنای کار آن ۱۵۰ سانتی متر تا حدود ۴ متر می باشد. عمق کار این ماشین از حدود ۲۸ میلی متر تا ۳۰ سانتی متر است که توسط چرخ تنظیم عمق می توان آن را تنظیم نمود. که در بعضی از مدل ها از دوطرف مدخل “شانه های سنگ”ی وظیفۀ جمع آوری سنگ از دوطرف به داخل مدخل را دارند. این شانه ها در اصل تشکیل شده اند از یک محور مرکزی که دارای دندانه هایی بطور شعاعی هستند که آرایش این دندانه ها به مانند هلیسی است که سنگ را از انتهای خارجی خود جمع کرده و به انتهای داخلی که ورودی مدخل است تحویل می دهد. بطوریکه که اگر از بالا به جهت حرکت نگاه کنیم این شانه های سنگ به شکلV می باشند. در هنگام حمل و نقل، این شانه ها بوسیلۀ جک های هیدرولیک که از تراکتور نیرو می گیرند به صورت قائم در می آیند و در پهنای ماشین قرار می گیرند.
شانه ها از طریق اتصال محمور تواندهی تراکتور به چرخش در می آیند. البته این فقط شانه ها نیستند که از P.T.O توان می گیرند بلکه در بعضی از مدل ها، بخشی از این توان چرخشی به دندانه های فنری دواری که در داخل مدخل وظیفه پرتاب مواد ورودی را به مخزن دارند، داده می شود.
کف مدخل از نرده هایی تشکیل یافته که از یکدیگر فاصلۀ ثابت و یک اندازه ای دارند که این کار باعث خروج خاک از ماشین می شود و در نتیجه فقط سنگ به مخزن انتقال می یابد.
بطوریکه ذکر شد، لایه ای از خاک که بطور متوسط ۱۵ سانتی متر عمق دارد، بر اثر حرکت ماشین به سمت جلو، وارد مدخل شده و خاک آن از کف مدخل ماشین (لابه لای نرده ها) خارج گردیده و سنگ های باقیمانده به مخزن منتقل می شوند. پس از اینکه مخزن ماشین به اندازۀ کافی پر شد، راننده، تراکتور را به محلی که باید سنگ ها را تخلیه کند، برده و با استفاده از جک های هیدرولیکی_ که از دو طرف (چپ و راست) مخزن را در یک سر و شاسی ماشین را در سر دیگر خود دارند_ جلوی مخزن را بالا آورده و آن را تخلیه می کند.
با توجه به مدل ماشین ظرفیت مخزن آن از حدود ۲۰۰۰ کیلوگرم تا ۶۰۰۰ کیلوگرم متغیر بوده و بین ۵۰ تا ۱۰۰ اسب بخار قدرت نیاز دارد. پهنای این ماشین در حالت حمل و نقل بین ۱۵۰ سانتی متر تا ۲۶۰ سانتی متر متغیر است و ارتفاع مخزن آن به ۲۳۰ سانتی متر می رسد.

 

دستگاه سنگ جمع کن دقایق

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید